Skip to main content

Sončna elektrarna SE-ARCTUR-1

15. 9. 2023 / eHealth, GOV & NGOs, Heritage, Industry, Tourism
son__na_elektrarna.png

Podjetje Arctur d.o.o. je bilo uspešno na »Javnem razpisu za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije«, oznaka »JR SE OVE 2021«.

Na podlagi sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev št. 4301-56/2020/3030, z dne 14.3.2023 so nam bila dodeljena nepovratna sredstva v višini 21.935,20 EUR.

Sončna elektrarna SE-ARCTUR-1 je bila zgrajena na naši poslovni enoti v Novi Gorci in trajno priklopljena na merilno mesto v avgustu 2023. Za izvajalca del je bilo izbrano podjetje Alviss Solar d.o.o., moč elektrarne je 130,2kW.

Osnovni podatki operacije:

UPRAVIČENEC

Arctur d.o.o., Industrijska cesta 1a, Nova Gorica

Operativni program 

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

Razvojna prioriteta

OP20.04 Trajnostna raba energije

Prednostna usmeritev

02 – Obnovljivi viri energije

Sklad

Kohezijski sklad

Šifra operacije

OP20.09483

naziv  operacije

Sončna elektrarna SE-ARCTUR-1

sklep o izbiri

4301-56/2020/3030

Pogodba o sofinanciranju

Pogodba št. 2570-23-701084

Posredniško telo

Ministrstvo za podnebje, okolje in energijo

Vsebinsko pristojno ministrstvo

Ministrstvo za podnebje, okolje in energijo

 

Other news

5. 12. 2023 / GOV & NGOs

Arctur Launches Local Initiatives for AI4VET4AI Project, Inspiring Students on the Frontiers of Artificial Intelligence

On December 5th, Arctur hosted 26 students from Higher Vocational College Nova Gorica, aiming to share our expertise and practices related to Artificial Intelligence (AI).

19. 10. 2023 / Industry

Supercomputing centres in Slovenia open their doors into the mysterious world of supercomputers

This week, Slovenia’s supercomputing centres are traditionally opening their doors to give visitors a glimpse into how the most powerful Slovenian supercomputers look. Among them is the EuroHPC VEGA,...

13. 10. 2023 / GOV & NGOs

Arctur contributed to the III. National DigNest Conference Digitalization during and after the Covid-19 pandemic

As a Dignest project partner, also Arctur contributed to the conference with the presentation "Pandemic and Digitalization of Cultural Heritage," delivered by Martina Golob, outlining the impact of...