DIGI-SI – priložnost za dvig digitalizacije z uvajanjem naprednih tehnologij

9. 5. 2024 / Project announcements V okviru projekta Evropsko digitalno inovacijsko stičišče DIGI-SI, ki ga izvaja Arctur d.o.o. z Univerzo v Mariboru in drugimi slovenskimi partnerji, je na voljo več kot 70 storitev, ki omogočijo organizacijam napredek na področju digitalizacije.

EDIH DIGI-SI

EDIH DIGI-SI je nastal v sklopu programa Digitalna Evropa z namenom spodbujanja digitalizacije slovenskega gospodarstva. Sedem partnerjev v konzorciju zagotavlja podporo podjetjem in javni upravi v štirih gospodarskih sektorjih: v agroživilstvu, zdravstvu, proizvodnji in turizmu. DIGI-SI bo s svojimi storitvami 700 podjetjem omogočil podporo na poti skozi učinkovito digitalno preobrazbo v vrednosti 3,3 milijona evrov. Ta širok nabor storitev, potrebnih za celovito digitalizacijo delovanja, vključuje načrtovanje, svetovanja, treninge, opremo za testiranje, laboratorije in pomoč vrhunskih strokovnjakov.

Kako lahko DIGI-SI pomaga podjetjem in javni upravi na poti digitalizacije in razvoja inovativnih produktov / storitev?

Cilj aktivnosti EDIH-a je, da omogoči javnim organizacijam in podjetjem dostop do potrebnih informacij, znanj in storitev, ki jim lahko pomagajo v procesu digitalne preobrazbe. Storitve, potrebne za celovito digitalizacijo delovanja, tako zajemajo štiri področja: testiranje pred investiranjem, razvoj veščin in zrelosti, pomoč pri iskanju investitorjev in razširjanje inovacijskega ekosistema. Pokrivajo osem temeljnih tehnologij: umetno inteligenco, visokozmogljivo računalništvo, kibernetsko varnost, masovne podatke, tehnologijo veriženja blokov, internet stvari, robotiko in navidezno/obogateno resničnost. Strokovnjaki organizacijam tako pomagajo razvijati inovativne ideje, pripraviti koncepte, idejne rešitve in prototipe, s pomočjo tehnologij se omogoči testiranje prototipov ter evalvacija. Razvojno usmerjena podjetja tako lahko svoje ideje razvijajo s pomočjo superračunalnika in umetne inteligence, kreativnejša podjetja pa se fokusirajo na uporabo VR in XR tehnologij. Na voljo so izobraževanja in testiranja opreme, ki se jih omogoča na delavnicah, Living Lab-u, bogat nabor informacij in uporabnih nasvetov pa organizacije pridobijo na demistifikacijskih dogodkih, konferencah in delavnicah: projektno vodenje, razvoj produktov, patentiranje in razvoj poslovnih modelov, do pridobivanja nepovratnih sredstev.

Storitve so namenjene startupom, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) - ter javnim organizacijam in so glede na tip organizacije v celoti ali delno subvencionirane.

Kakšne storitve in podporo vam v sklopu DIGI-SI nudi Arctur?

  1. Testiranje superračunalnika ARCTUR 2, praktična izkušnja: Več
  2. Testiranje Modela učinka turizma – Tourism Impact Model (TIM), praktična ocena učinka turizma v občini ali destinaciji: Več
  3. Turizem 4.0. Living Lab: spoznajte in preizkusite opremo pilotnega okolja: Več
  4. Turizem 4.0. orodje pripravljenosti za MSPje: opolnomočenje deležnikov za zeleni in digitalni prehod: Več
  5. Uporaba orodja za projektno vodenje 4PM: postanite učinkovitejši pri vodenju administrativnih in upravljavskih postopkih: Več
  6. Preživite dan s strokovnjakom napredne IKT tehnologije in se osredotočite na svoje izzive: Svetovanje za uporabo tehnologij in razvoj idej: Več
  7. Ustvarite dokaz koncepta (»Proof of Concept«) za vašo digitalno prihodnost: Več
  8. Načrtujte, razvijte in implementirajte digitalni prototip: Več

Na voljo je le omejeno število vavčerjev.

Več informacij o projektu na