Sončna elektrarna SE-ARCTUR-1

date: 15.09.2023

category: News

Podjetje Arctur d.o.o. je bilo uspešno na »Javnem razpisu za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije«, oznaka »JR SE OVE 2021«.

Na podlagi sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev št. 4301-56/2020/3030, z dne 14.3.2023 so nam bila dodeljena nepovratna sredstva v višini 21.935,20 EUR.

Sončna elektrarna SE-ARCTUR-1 je bila zgrajena na naši poslovni enoti v Novi Gorci in trajno priklopljena na merilno mesto v avgustu 2023. Za izvajalca del je bilo izbrano podjetje Alviss Solar d.o.o., moč elektrarne je 130,2kW.

Osnovni podatki operacije:

UPRAVIČENEC

Arctur d.o.o., Industrijska cesta 1a, Nova Gorica

Operativni program 

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

Razvojna prioriteta

OP20.04 Trajnostna raba energije

Prednostna usmeritev

02 – Obnovljivi viri energije

Sklad

Kohezijski sklad

Šifra operacije

OP20.09483

naziv  operacije

Sončna elektrarna SE-ARCTUR-1

sklep o izbiri

4301-56/2020/3030

Pogodba o sofinanciranju

Pogodba št. 2570-23-701084

Posredniško telo

Ministrstvo za podnebje, okolje in energijo

Vsebinsko pristojno ministrstvo

Ministrstvo za podnebje, okolje in energijo